Online Counselling Group Class
Nörobilim Temelli Travma ve Stres Yönetimi

Programın Amacı

bireylere stresin ve travmanın sinir sistemine etkisini açıklamak, zihinsel ve bedensel çeşitli farkındalık tekniklerini öğretmek ve bu tekniklerin günlük alışkanlıklara yani davranışa dönüşmesini sağlamaktır. Eğitim boyunca katılımcılara hergün yapacakları kısa süreli pratik ödevleri verilir ve bununla stres yönetme araçlarına sinir sisteminin bir alışkanlık kazanması hedeflenir.

Kapsam:

  • Stres nedir?
  • Stresin sinir sistemine etkisi

Travma nedir?

Travmanın sinir sistemi döngüsü Bir stres yönetim tekniği olarak Mindfulness nedir? Mindfulness uygulamalarının beyin yapısına etkisi Stres azaltma ve travma terapi teknikleri

Kimler Katılabilir:

Stres ve travmatik deneyimlerle baş etme becerileri öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Katılımcı Sayısı:

Bu eğitim için optimum sayı 20 kişidir. (Max:25 kişi)

Eğitimin Süresi:

Bu eğitim için tasarlanmış ideal süre 3 hafta için; haftada 1 gün 60 dakikadır.
$60