Online Counselling Group Class
Nörobilim Temelli Mindfulness

Programın Amacı

Son 20 yılda gelişen teknoloji ve artan dijital mecra sayısının sonucu olarak çok yoğun veri baskısına maruz kalmış durumdayız. Bu konuda nöro pazarlama araştırmaları, her gün bir bireyin karşılaştığı data sayısının 3.000 ile 20.000 aralığında olduğunu ortaya koyuyor. Bu yüksek dış uyaran baskısı birinci derecede stres, ikinci derecede dikkati odaklama problemine neden oluyor. Çoğu insan şimdiki anda yaşadığını zannederken zihninin geçmiş ve gelecek arasında dolaştığının farkında bile değil. Hıza ve birçok görevi aynı anda yapmaya alışık olduğumuzu sanarken hiçbirşeye yetişemiyorum ya da hiçbirşeyi tam yapamıyorum hissinden kurtulamıyoruz. Olaylara ve insanlara tahammülümüz gitgide azalırken tepkiselliğimiz artıyor. Oysa şimdiki anda, yaşadığımız deneyimin içinde olmak; dikkati odaklamanın, stresi dengelemenin ve duygu yönetiminin tek yolu... İşte Mindfulness (bilinçli farkındalık) burada devreye giriyor ve bunun nasıl yapılacağını öğreten bir yöntem sunuyor. Bu eğitim kurumsal çalışanlara, bireylere, gruplara ve öğrencilerle çalışmak üzere öğretmenlere göre uyarlanabilir.

Bu eğitim için optimum sayı 20 kişidir. (Max:25 kişi)

5 Hafta / Haftada 1 gün, 60 dk.

$70